Blog

Bela magnetna tabla – Nedeljni planer

Bela magnetna tabla - nedeljni planer

Bela magnetna tabla – nedeljni planer je kancelarijski materijal neophodan svakoj kancelariji.

U poslovnom svetu dobra organizacija je osnova uspeha. Ona podrazumeva ne samo uređenje poslovnog prostora i nabavku odgovarajućeg kancelarijskog materijala, već i planiranje vremena za izvršenje zadataka.

Ma koliko bili dobri menadžeri, bavljenje konceptom upravljanja vremena predstavlja beskrajnu borbu. Razlog leži u činjenici da morate pravilno da preraspodelite satnicu kako bi u ograničenom periodu uspešno obavili sve obaveze.

S obzirom da živimo u digitalnom dobu, na raspolaganju su vam brojne aplikacije koje imaju ulogu dnevnih, nedeljnih, pa i mesečnih planera. Iako pomažu u organizovanju, vreme koje vam je potrebno da naučite kako da efikasno koristite neku od njih umanjuje sve pozitivne strane koje ona može imati.

Još jedan bitan nedostatak aplikacija jeste nemogućnost da ih istovremeno sagledaju svi zaposleni. Zbog toga stručnjaci ističu da su kancelarijske table u vidu planera najbolje rešenje za planiranje vremena.

Bela magnetna tabla – nedeljni planer doprinosi produktivnosti zaposlenih

Usled stalnog žongliranja između svakodnevnih obaveza, sastanaka sa klijentima i nepredvidivih situacija, može se desiti da se hitne stvari ignorišu ili zaborave, posebno ako su naišle nočekivano u toku radnog dana i poremetile vam celokupnu organizaciju rada.

Bela magnetna tabla - nedeljni planerMeđutim, u većini slučajeva mnoge hitne poslove možete predvideti ukoliko sve obaveze navedete na magnetnoj tabli sa podeocima za svaki dan, pa i sat u nedelji. Jedino na taj način možete ne samo pravilno da rasporedite svoje vreme, već i da omogućite svim zaposlenima da jasno vide stvari koje treba da obavi ceo tim. Samim tim, izbeći ćete kašnjenja sa rokovima u projektima.

Imajući ovo u vidu možemo slobodno da kažemo da je magnetna tabla sa nedeljnim planerom najefikasniji i najjednostavniji alat u pravilnom ispunjavanju obaveza, te je opravdano mnogi svrstavaju u kancelarijski materijal koji povećava produktivnost.

Bela magnetna tabla – nedeljni planer obezbeđuje bolji fokus zaposlenih

Bez obzira koliko se trudili, greške u poslu se dešavaju. Neretko smo i sami za njih krivi, jer radije biramo da prvo obavimo zadatke koji su nam draži ili lakši, dok druge odugovlačimo, zaboravljajući na termin za njihovo izvršenje.

Za loše upravljenje vremenom postoji rešenje! Zahvaljujući beloj magnetnoj tabli sa nedeljnim planerom vaši zaposleni moći će da vide prioritete u poslu. Ujedno, ovaj kancelarijski pribor obezbediće vam lako postavljanje ciljeva. Tako ćete moći da se na njih zajedno fokusirate i usmerite svoje napore na jedan određeni posao kako biste ostvarili cilj.

Bela magnetna tabla oslobađa vas stresa

Postoji mnogo razloga zašto možete biti pod stresom, ali zajednički imenitelj je obično osećaj preplavljenosti.

Spoljni uticaji, ograničenja, stvari koje su van naše kontrole, ali sa kojima se ipak treba pozabaviti – čine život užurbanim do te mere da deluje da nećete sve postići. Srećom, bela magnetna tabla, nedeljni planer oslobađa vas trčanja sa jednog zadatka na drugi. Bez sagledavanja kako stvari funkcionišu u celini. Takođe, nećete više doći u situaciju da vaši lični i profesionalni životi zadiru jedan u drugi. Što znači i mnogo manje stresa.

Bela magnetna tabla - nedeljni planerMagnetne table za kancelariju različitih vrsta, uključujući i modele sa nedeljnim planerom, možete pronaći u bogatoj ponudi kompanije Kairos Birooprema.

Ostavite odgovor