Blog

Čitač elektronskih dokumenata

Citac elektronskih dokumenata

Čitač elektronskih dokumenata predstavlja poseban uređaj koji se koristi za čitanje pametne kartice.

Razvoj tehnike i tehnologije doneo je veliki stepen digitalizacije u poslovnom svetu. Tako su fascikle i registratore za odlaganje dokumenata zamenili interni i eksterni hard diskovi. Dok je USB flash memorija postala obavezni kancelarijski materijal.

Korak dalje nastao je pojavom smart kartica. Odnosno, kartica sa ugrađenim čipom integrisanog kola čime je obezbeđeno čuvanje velikog broja ličnih podataka koji nisu ispisani na samoj kartici. Što znači da je neophodan poseban čitač kartica kojim će se, kada je potrebno, iščitati “sakriveni” podaci u čipu kartice.

Kada je nastao čitač elektronskih dokumenata?

Iako čitač elektronskih dokumenata spada u moderni kancelarijski materijal, razvoj je započeo još 60-ih godina. Naime, ideju o ugradnji čipa integrisanog kola na plastičnu karticu prvi su predstavili Helmut Gröttrup i Jürgen Dethloff 1967. godine. Njegova primarna upotreba imala je za cilj da obezbedi pojedinačne ključeve zaštićene od kopiranja za otpuštanje procesa prisluškivanja na benzinskim stanicama bez osoblja.Citac elektronskih dokumenataNezavisno od ove dvojice nemačkih inženjera, Kunitaka Arimura sa Tehnološkog instituta Arimura u Japanu razvio je sličnu ideju o ugradnji integrisanog kola na plastičnu karticu 1970. godine. Četiri godine kasnije Roland Moreno je patentirao izum koji je danas poznat kao pametna kartica. Već 1977. Bull CP8, SGS Thomson i Schlumberger započeli su komercijalnu proizvodnju.

Prvobitno je kartica bila namenjena u bankarstvu, te je 80-ih godina imala primenu na bankomatima. Da bi u narednim godinama dobila širu upotrebu. Samim tim javila se potreba za konstruisanjem odgovarajućeg čitača koji će moći da se koristi u kancelarijama.

Prednosti upotrebe čitača pametnih kartica

Čitači elektronskih dokumenata, pre svega, omogućavaju bezbednu razmenu podataka između računara i pametnih kartica. S obzirom da je čip pametne kartice dizajniran da bude otporan na neovlašćeno korišćenje, te je i veliki deo koda operativnog sistema posvećen samozaštiti. Na taj način je zagarantovana bezbednost očitavanja kakvu nema upotreba kartica bez čipa.

Pametne kartice danas dolaze u različitim oblicima – počev od lične karte i saobraćajne dozvole, preko studentske i zdravstvene knjižice, pa do kreditne/debitne kartice. Imajući ovo u vidu uređaj za očitavanje je neophodan u mnogim oblastima. U protivnom poslovni zadaci neće moći da se obave.

Čitači pametnih kartica, takođe, olakšavaju poslovanje. Umesto ručnog popunjava dokumenata u kojima je potrebno navesti podatke sa kartica, oni pomoću softvera omogućavaju automatsko popunjavanje samo jednim klikom miša. Time su izbegnute i greške koje mogu nastati ručnim pisanjem.

Ujedno, poseduje opciju za automatsko arhiviranje svih napravljenih ugovora i drugih važnih dokumenata tako da vrlo brzo možete ponovo pristupiti podacima sa kartice, kada vam budu trebali.

Najbolji čitač elektronskih dokumenata

Na tržištu postoje mnogi proizvođači čitača elektronskih dokumenata. Među njima se svojim kvalitetom izdvaja holandska kompanija Gemalto.Citac elektronskih dokumenataErgonomskog i kompaktnog dizajna ovi čitači pružaju siguran način očitavanja, dok kompatibilnost sa širokim spektrom pametnih kartica garantuje efikasnost u radu. Zbog toga su našli primenu i u elektronskoj trgovini i elektronskom bankarstvu. Mogu se koristiti i za brzu internetsku identifikaciju jednostavnim umetanjem kartice.

Gemalto čitač elektronskih dokumenata možete pronaći u bogatoj ponudi kompanije Kairos Birooprema.

Slični blogovi

Ostavite odgovor