Blog

Kancelarijski materijal za konferencije

Kancelarijski materijal za konferencije

Kancelarijski materijal za konferencije je neophodan svakom poslovanju.

Iako se konferencije najčešće vezuju za novinarske ili političke, zapravo, imaju mnogo šire značanje. One predstavljaju okupljanje radi konsultacije, edukacije, razmene informacija, pa i diskusije u vezi pitanja koja su od zajedničkog interesa za prisutne. Obično su to u pitanju novi proizvodi na tržištu, trendovi, nove regulacije i standardizacije od strane države ili saveti za primenu određenih pravila i promena u poslovanju.

Zavisno od utvrđenog rasporeda mogu biti jednodnevne ili višednevne. Takođe, razlikuju se jednosmerne konferencije, na kojima se prezentuje samo znanje eksperata iz date oblasti i interakcijske koje podrazumevaju aktivno učestvovanje svih, tj. mogućnost postavljanja pitanja i davanja odgovora.

S obzirom da obuhvataju gotovo trećinu radnog veka zaposlenih Kairos Birooprema vam otkriva koji je najvažniji kancelarijski materijal za konferencije.

Kancelarijski materijal za identifikaciju učesnika

Za razliku od poslovnih sastanaka, koji mogu da obuhvate samo 2 osobe, na konferencijama je prisutno veliki broj kako učesnika, tako i predavača. Zbog toga je veoma važno da se omogući njihova identifikacija. U tome vam mogu pomoći ID kartice. Na njima je jasno naznačeno ime i prezime, kao i naziv organizacije ili firme koju predstavlja tako da je međusobna komunikacija znatno olakšana.

Kancelarijski materijal za konferencije

Za razliku od onih koje se koriste svakodnevno na poslu, ID kartice za konferencije služe za jednokratnu upotrebu. Samim tim su jednostavnijeg dizajna. Obično su u plastificiranoj formi sa dodatim metalnim štipaljkama ili plastičnim držačima za kačenje. U tom slučaju morate imati i plastifikator za plastifikaciju podataka učesnika. Pored njih česte su i kartice sa PVC džepićima ili u vidu bedževa. Njih možete ponovo da koriste, za drugu konferenciju, jer imaju mogućnost vađenja kartona ili papira na kojima su odštampani podaci.

Kancelarijski materijal za konferencije koji pruža udobnost

S obzirom da konferencije traju više sati, neophodan je dobar kancelarijski nameštaj. Ključnu ulogu imaju, pre svega, kancelarijske stolice. One moraju da obezbede ne samo udobnost, već i da budu funkcionalne kako bi se prilagodile visini svih učesnika. Pored kičme, posledice višečasovnog sedenja oseća i koža. Zbog toga materijal stolice treba da bude dovoljno prozračan kako bi koža mogla da “diše”. Ružni tragovi na odeći od znoja nisu prijatni ni u kojoj situacija, a naročito u poslovnom svetu.

Preporučljivo je da ovaj kancelarijski materijal za konferencije bude lagan za premeštanje iz jedne sale u drugu, jer ga sigurno nećete koristiti samo jednom.

Kancelarijski materijal za prezentaciju na konferenciji

Za prezentovanje materijala ranijih godina koristili su se grafoskop i manuelni ekran. Njih su zamenili projektor i projektorsko platno. Prilikom izbora morate voditi računa o veličini platna. U protivnom neće svi učesnici moći da vide predstavljeni materijal. Stručnjaci savetuju da visina platna iznosi 1/6 udaljenosti od zadnjeg reda sedišta.

Ukoliko je konferencija interaktivnog karaktera umesto projektora može koristiti staklene magnetne table. Ne samo da na njima možete prikazati pripremljeni materijal, već i pisati i kačiti određene podatke. Posebna prednost ogleda se izdržljivosti i izuzetnoj čistoći, jer ne postoji opasnost od ostavljanja tragova pisanja usled dugoročne upotrebe.

Kancelarijski materijal za konferencije

Sav potreban kancelarijski materijal za konferencije možete pronaći u bogatoj ponudi kompanije Kairos Birooprema.

Slični blogovi

Ostavite odgovor