Ostale vesti

Kancelarijski materijal za seminare

Kancelarijski materijal za seminare

Kancelarijski materijal za seminare je ključ dobre organizacije.

U savremnom poslovanju prisutne su konstantne promene, kako u načinu rada, tako i u plasiranju novih proizvoda i usluga. Gotovo svakodnevno direktori i menadžeri se suočavaju sa izazovima standardizacije i marketinga kako bi doneli najbolje odluke za svoje kompanije. One se ne odnose samo na ostvarivanje ciljeva i dobiti, već i na unapređenje poslovanja kojim bi pobedili konukrenciju, ali i olakšali sam proces rada zaposlenima.

Novi, moderni kancelarijski pribor nije jedini način da se to postigne. Značajnu ulogu ima i edukacija kadrovske strukture. Te ne čudi što se velika pažnja posvećuje organizovanju raznih seminara.

Koji je obavezni kancelarijski materijal za seminare otkriva vam Kairos Birooprema.

Kancelarijski materijal za seminare – ID sistemi

Nakon što ste napravili plan seminara i utvrdili datum, vreme je da sačinite spisak učesnika. Ujedno, potrebno je napraviti ID kartice koje, obično, sadrže ime učesnika i naziv organizacije ili firme iz koje dolazi. Na taj način je olakšana komunikacija između onih koji se prvi put sreću.

U zavisnosti od raspoloživog budžeta, možete izabrati PVC džepiće ili bedževe sa štipaljkom i zihernadlom. Ne samo da su napravljeni od kvalitetnog materijala koji garantuje postojanost tokom čitavog seminara, već vam daju mogućnost korišćenja i za naredno poslovno okupljanje.

Ukoliko, pak, želite da date lični pečat seminaru možete dizajnirati jedinstvenu identifikaciju, koju ćete plastificirati. Zatim iskoristite metalne štipaljke ili jo jo držače kartica kako bi učesnici mogli da je zakače.

Kancelarijski materijal za seminare treba da bude pregledan

Kancelarijski materijal za seminare obično je obiman. Ako odlučite da ga samo odštampate i stavite u fascikle, otežaćete snalažanje učesnicima među gomilom papira, koji svakog trenutka “prete” da se zagube. Takođe, takva priprema za seminar govori o vašem profesionalizmu, tj. stvara negativnu sliku o kompaniji.

U ovom slučaju aparati i materijal za koričenje su najbolje rešenje. Plastične spirale čvrsto povezuju stranice, te ne postoji opasnost da će se one izvući. Time je obezbeđena preglednost tokom seminara, ali i upotreba materijala u kasnijem poslovanju.

Kancelarijski materijal za seminare – prezentacija

Osnovu svakog seminara čine predavači. I dok su ranijih decenija za svoju prezentaciju koristili grafoskop i manuelni ekran, danas su u širokoj upotrebi projekciona platna.

Da bi bila jasna vidljivost vodite računa o veličini prostorije. Preporučljivo je da visina platna iznosi 1/6 udaljenosti od platna do zadnjeg reda sedišta. Dok prvi red sedišta treba da bude udaljen od platna u iznosu njegove dijagonale.

Za interaktivne seminare, odnosno gde se podrazumava aktivno učešće svih strana, bolja opcija je bela magnetna tabla. Ona ima široku upotrebu – počev od mogućnosti prikaza pripremljene prezentacije, pa do beleženja stavova i ideja koje se “rađaju” prilikom predavanja.

Magnetne table dolaze u različitim veličinama i oblicima. Naša preporuka je okretna tabla kod koje možete obe strane da koristite za rad, pa pruža veću površinu. Dodatna prednost je lako prenošenje. Tako da njihovom upotrebom ne morate da vodite računa da li prostorija u kojoj se održava seminar ima tablu za prezentaciju ili ne.

Navedeni kancelarijski materijal za seminare, kao i mnogi drugi, pronaći ćete u bogatoj ponudi kompanije Kairos Birooprema.

Slični blogovi

Ostavite odgovor