Ostale vesti

Koverte -Sastavni deo svake kancelarije

Koverte

Koverte predstavljaju vrstu ambalaže namenjene za slanje pisanih pošiljki. Najčešće su komercijalno proizvedene, mada postoje ručno napravljene unikatne koverte.

Koverte

Koverte su zajedno sa sveskama, blokovima, rolnama papirna konfekcija koja je neophodna u svakom poslovanju.

Preteča koverte postojala je još 2.000 godina pre Nove ere

Očuvani istorijski podaci govore da su Vavailonci 2.000. godine pre Nove ere koristili koverte od gline kao omot za pošiljke. Naime, vlažna glina je obmotavana, a zatim pečena kako bi sačuvala sadržaj. Tako da je primalac, morao da je polomi, kako bi pročitao poruku.

U srednjem veku, pisane poruke su obmotavane papirom koji se pečatio voskom da ne bi poruka bila vidljiva za svakog. Koverte, kakve danas poznajemo razvile su se u 17. veku uporedo sa zamenom pergamenta običnim papirom i sa razvojem britanske i francuske poštanske službe. Tako je 1671. godine Antoine de Courtin prvi napisao adresu primaoca na pošiljci. Njegova ideja je vrlo brzo prihvaćena kao obavezna, jer na taj način osoba koja ih nosi ne bi morala da otvara i proverava kome je pošiljka upućena.

Rowland Hill je 1837. godine izvršio reformu pošte koja je uključivala i koverte. On je predložio upotrebu poštanske markice kao načina plaćanja poštarine. Prva marka je imala lik kraljice Viktorije i bila vrednosti od jednog penija.

James Green Arnold je koverte podigao na viši nivo stvorivši samolepljivu vrstu.

Koverte – vrste

Svake godine se proizvede preko 185 milijardi koverata različitih veličina, stilova i oblika.

Veličana koverte definisana je ISO 269 standardom i predstavlja C format. On je, zapravo, određen, prema veličini papira i kreće se od C7 koji je namenjen za podsetnice do E4 u koji se može smestiti B4 papir. Najrasprostranjenije su C6/C5 koverte u koje može da stane nekoliko listova papira A4 formata, savijenih tri puta. Pa se zbog toga koriste za slanje poslovne dokumentacije. Takođe, veoma je popularan i DL format, tzv. ameriken koverta koja nije standardnih veličina.

Osim klasičnih verzija, postoje i koverte sa prozorom, sa vazdušnim jastucima, za slanje diskova itd.

Koverte su značajan kancelarijski pribor

Sigurno se retko ko seća kada je poslednji put napisao i poslao pismo. Iako je u privatnom životu to odavno prevaziđeno, u poslovnom svetu koverte i dalje imaju široku upotrebu. Rešenja, računi pa čak i pozivnice za određene događaje šalju se poštom, te one spadaju u potrošni kancelarijski materijal.

Koverte su, takođe, jedan vid reklamnog materijala u savremenom poslovanju. Jer, personalizivana forma sa odštampanim logotipom utiče na imidž vaše kompanije. Na taj način klijenti stiču pozitivnu sliku o profesionalnosti i kvalitetu koji vaš brend predstavlja.

Kairos Birooprema ima širok spektar različitih vrsta i veličina koverti, te vrlo lako možete pronaći one koje odgovaraju potrebama vaše kompanije. Posetite naš sajt i pogledajte celokupnu ponudu na www.mojakancelarija.com.

 

Slični blogovi

Ostavite odgovor