Blog

Paus papir – Šta je i gde se koristi?

Paus papir

Paus pair spada u najtraženiji potrošni kancelarijski materijal mnogih kompanija.

U 21. veku poslovanje je najvećim delom digitalizovano. Gotovo je nemoguće zamisliti kancelariju bez računara, mobilnih telefona i mnogih drugih pametnih uređaja koji olakšavaju ugovaranje sastanaka, kontakt sa klijentima, pa i prikupljanje informacija i odlaganje dokumenata.

Međutim, u modernom dobu još uvek je neophodan klasični kancelarijski materijal. Tu pre svega spadaju papirna konfekcija i pribor za pisanje. Bez obzira o kakvoj je delatnosti reč, kao i veličini poslovanja, svaki zaposleni u toku svog radnog dana koristi papir i olovku. Što potvrđuju i statistički podaci. Naime, u toku godine jedan radnik u proseku iskoristi preko 10.000 listova papira, odnosno svakih 12 minuta po jedan.

Iako je papir za štampanje najrasprostranjeniji ne treba zanemariti ni značaj drugih vrsta. Jedna od njih jeste paus papir.

Šta je paus papir?

Paus papir ili pausni papir, kako se još naziva, predstavlja proziran papir koji se pojavio u 19. veku. Znatno je tanji od drugih vrsta, čak i u odnosu na veoma nežan krep papir, ali se ipak odlikuje izuzetnom tvrdoćom, čvrstinom i postojanošću povučenih linija.

Paus papir Osnovu papira čine celulozna vlakna, mada se ponekad koriste i pamučna. Ova vlakna se redukuju u stanje fine podeljenosti i hidrolizuju veoma dugotrajnim mućenjem u vodi. U početku je ručno izrađivan dodavanjem ulja za sušenje i smole. Vremenom, razvojem industrije čitav postupak je standardizovan tako da se danas mašinskim putem vrši „rafiniranje“ celuloznog vlakna kako bi se stvorilo visoko fibrilirano i želatinozno vlakno. Iz međuprostora vlakana se izvlači vazduh, a zatim se preplitanjem spajaju u list papira.

Nakon formiranja lista, dodatna providnost se postiže premazivanjem uljima i smolama. U tu svrhu se koriste kanadski bazalm i laneno ulje.

Gde se koristi paus papir?

Paus papir je stvoren, pre svega, za arhitekte i inženjere. Zahvaljujući njemu mogli su brzo i precizno da prave kopije nacrta i projekata. Zbog niske cene, ubrzo, je našao svoje mesto među slikarskom opremom. Mada ga i moderni umetnici rado koriste za izradu crteža, naročito u kaligrafiji i strip umetnosti.

Pored tehničkih i slikarskih radova paus papir danas ima široku namenu. Zbog svoje prozirnosti srećemo ga u krojačkim i tattoo salonima, školskim klupama, pa i kućnoj radinosti. Pomoću njega vrlo lako može se preneti slika za vez ili rezbaranje na drvetu. Često se upotrebljava i u kuhinji za oblaganje pleha pre pečenja, jer je otporan na ulje i masnoću, a u velikoj meri ne propušta ni vodu.

Bez obzira što je tanak paus papir može se koristiti i za lasersko štampanje.

Upotreba paus papira je jednostavna

Pored paus papira i slike koju želite da iskopirate neophodan vam je i list papira za crtanje, B olovka i krep traka.

Najpre postavite sliku na tablu za crtanje, radni sto ili neku drugu ravnu površinu. Preko nje stavite paus papir i fiksirajte ga krep trakom kako se ne bi pomerao prilikom kopiranja.

Paus papir Olovkom pređite preko konturnih linija, kao i svih koje će vam biti potrebne za crtanje. Zatim skinite papir sa slike i okrenite ga naopako. Na njegovoj poleđini iscrtajte sve linije koje ste povukli sa slike. Kada završite okrenite paus papir ponovo na originalnu stranu i postavite na papir za crtanje. Prelaženjem olovkom preko linija trag sa poleđine paus papira preneće se na papir za crtanje.

Paus papir, kao i sve druge vrste, možete pronaći u bogatoj ponudi kompanije Kairos Birooprema.

Slični blogovi

Ostavite odgovor