Ostale vesti

Pečati – više od kancelarijskog pribora

Pečati

Pečati su važni kancelarijski pribor kojim se overavaju isprave, ugovori, akti i druga poslovna dokumenta. Prema tradicionalnoj formi napravljeni su od drveta sa gumenim delom za otisak.

Međutim, danas, pečati mogu biti od različitog materijala i u različitim oblicima. Čak im je i namena raznovrsna, pa pored osnivačkog, postoje i pečati za fakture, gotovinsku kasu, delovodni kojima se zavode dokumenta, ali i tzv. datumari. Ovi pečati služe za ispisivanje datuma, s obzirom da ne sadrže podatke o firmi, spadaju u pomoćne.

Pečat je korišćen u najranijim civilizacijama

Još u Mesopotamiji pečatima su označavane pošiljke. Pravljeni su od kamena i drugog materijala, dok se kao otisak koristila glina, a nošeni su oko vrata. Sličnu namenu imali su i u Drevnom Egiptu. O čemu svedoče brojni hijeroglifi.

Pečati su u Rimu i Grčkoj podignuti na viši nivo. Te su, pored kamena, izrađivani i od slonovače. Na ovim prostorima imali su karakterističnu formu koja je proizvod rotacijske tehnike rezbarenja. Izgled poput prstena sa slikovitim detaljima omogućio im je da postanu posebna vrsta nakita.

Pečati u Kini su prava umetnička dela

Na azijskom kontinentu pečati su pravljeni od raznih tvrdih materijala. Uključujući, drvo, sapun, staklo i žad. Za ostavljenje otiska korišćena je pasta na bazi ulja koja je dobijena od Cinabarita. Ovaj mineral je crvene boje, pa se po tome trag pečata razlikovao od crnog mastila koje je upotrebljavano za pisanje.

U Kini je graviranje pečata smatrano vidom kaligrafije. Naime, oni su pravljeni posebno za svakog naručioca, a zadatak umetnika bio je da ih personalizuje kako bi odgovarali ličnosti vlasnika. Samim tim svaki pečak je jedinstven.

Pečati daju identitet kompanijama

Pečati nisu običan kancelarijski materijal. Na njima su navedeni glavni podaci kompanije, pa se ostavljanjem otiska, zapravo, potvrđuje verodostojnost dokumenta.

Pečati

Takođe, oni donose sigurnost u poslovnom svetu. Jer je njima zagarantovano da će saradnici sve navedene obaveze ispuniti. Što znači da su oni nezaobilazni kancelarijski materijal za sastanke na kojima se sklapa nova saradnja ili ugovara novi posao sa već postojećim klijentima.

Pečati nisu namenji samo za kompanije, udruženja i druga pravna lica, već i pojedinci, poput lekara, notara, knjigovođa, sudskih veštaka imaju svoje lične pečate. Takvi modeli, obično, sadrže puno ime i poziciju, tj. zvanje.

Pečati se prave u skladu sa zakonom

Procedura za izradu pečata je zakonom uređena. Tako pravna lica moraju da imaju okrugli pečat, za preduzetnike je obavezan pravougaoni, a za udruženja u statutu tačno navode kako pečat mora da izgleda.

Da biste mogli da naručite pečat za svoju firmu morate da imate rešenje Agencije za privredne registre ili poslednji izvod overen od strane Agencije. On, najčešće, obuhvata ime i prezime preduzetnika, delatnost, naziv, sedište i opštinu.

Treba napomenuti da se ovi pečati rade od strane stručnjaka koji se bave graversko-pečatorezačkim uslugama. Podižu se isključivo uz ličnu kartu.

Pečati

Za razliku od njih, datumari se prodaju kao obavezni kancelarijski pribor. Njih možete pronaći u širokoj ponudi kompanije Kairos Birooprema.

Osim pečata, kancelarijski materijal Beograd – Kairos nudi sav prateći pribor – jastuče, mastilo i pečatni vosak.

 

Ostavite odgovor