Ostale vesti

Povoljne cene kancelarijskog materijala

povoljne cene kancelarijskog materijala

Povoljne cene kancelarijskog materijala

Povoljne cene kancelarijskog materijala, efikasno i održivo upravljanje troškovima je preduslov dobrog poslovanja svake firme. Maksimiziranje profita i minimiziranje troškova je cilj svakog uspešnog preduzeća. Upravljanje troškovima treba da bude održivo na dugi rok, jer će tako dati bolje rezultate, nego kada su u pitanju jednokratne akcije snižavanja troškova. Reč je o jednoj kompleksnoj stavki poslovanja, koja zahteva izrade adekvatnih strategija.

U ovom blogu ćemo vam dati nekoliko saveta o efikasnom upravljanju troškovima kancelarijskog materijala.

Kancelarijski materijal – kao kategorija izdatka.

U cilju povećanja konkurentnosti, sve više preduzeća želi da smanji svoje troškove koji mu ne doprinose stvaranju dodatne vrednosti. Sve veća potrošnja kancelarijskog materijala je realnost svakog preduzeća. Potrošnja papira, registratora, pribora za pisanje, i pored digitalizacije poslovanja, i dalje je u porastu. Razloge za to treba tražiti pre svega u činjenici da je pisani dokument i dalje najvredniji.  Povoljne cene kancelarijskog materijala su jako bitne jer je veoma je teško rukovoditi potrošnjom u vašim kancelarijama, zato je ključno da o ovome probudite svest kod vaših zaposlenih.

Previše nepotrebnog kancelarijskog materijala – povećaće vaše troškove

Pre nabavke, neophodno je da analizirate potrošački obrazac kada je u pitanju kancelarijski materijal. Ovo uključuje analizu trajnosti i kompatibilnost krajnjeg korisnika korišćenog proizvoda. U ovoj analizi fokus bi trebao biti na standardizaciji proizvoda koristeći jedan brend, jednu vrstu proizvoda i optimalnu cenu. Ovo ne samo da smanjuje troškove naručivanja, već je vrlo verovatno da ćete dobiti i popust ukoliko imate jednog dobavljača.

Sa svojim dobavljačem postavite sistematski isplativ raspored narudžbine

Povoljne cene kancelarijskog materijala možete dobiti ako optimizujete nabavku za 4 – 5% postavljanjem sistemskog rasporeda narudžbine. Ovo treba učiniti uzimajući u obzir vašu lokaciju i tražnju. Cilj je pronaći pre svega dobrog dobavljača, a potom uraditi i adekvatan sistem naručivanja potrebnog kancelarijskog materijala.

Odabir pravog dobavljača kancelarijskog materijala  je od ključnog značaja

kancelarijski materijal popust cene

Razlika u ceni između sličnih ili istih proizvoda kod drugih dobavljača je uobičajena stvar.  Razlozi za to mogu bitni brojni, od razlike u kvalitetu kancelarijskog materijala, pa do drugacije kalkulacije cene proizvoda od strane dobavljača. Veoma je bitno da pre naručivanja uporedite kvalitet i cenu kancelarijskog materijala koji zelite da poručite. Vaša narudžbina treba da zavisi od nivoa kontinuiranje potrošnje vašeg kancelarijskog materijala, količine i vrste naručenih proizvoda.

Koncept Just-in-time u nabavci kancelarijskog materijala

U današnjim uslovima, kada se promene odvijaju sve brže, pred preduzeće se postavlja zahtev adekvatnog reagovanja. Spoljašnje okruženje, u kojem deluju složeni i nestabilni faktori, nameće preduzeću strateški način razmišljanja. Promene stvaraju probleme, ali ti problemi mogu da postanu šanse ukoliko su u preduzeću svesni svoje pozicije, svog pravca kretanja i posledica primene izabrane strategije. Just-in-time koncept je koncept reagovanja na vreme, a u slušaju kancelarijskog materijala ključno je da nabavka bude standardizovana i dobro isplanirana. U ovom će vam naravno pomoći dobavljač kancelarisjkog materijala, koji će uvek ispunjavati svoje obaveze onako kako vi želite.

Veoma je bitno da redovno imate uvid povoljne cene kancelarijskog materijala i koja Vam je tačno mesečna potrošnja, pratite nove ponude kako biste nove proizvode dodali u portfolio proizvoda, kao i redovno osluškivanje ovog tržišta.

Dobra strategija, kontinuirana analiza i pravi dobavljač  imaće odličan efekat na vaše poslovanje.

Ostavite odgovor