Kako odabrati kompjuterski miš? Pitanje koje postavljaju mnogi, naročito poslovni ljudi. Savremeno poslovanje ne možemo da zamislimo bez računara. Oni nam omogućavaju ne samo obradu podataka i arhiviranje dokumentacije, već i…