Blog

Zašto su mrežni kablovi neophodni svakoj kancelariji?

Mrezni kablovi

Mrežni kablovi, kao što im naziv kaže, služe da povežu određeni uređaj sa mrežom. Tačnije, služe za prenos raazličitih vrsta podataka.

Nastali su od jednožičnih kablova koji su korišćeni u 19. veku u telefoniji. Međutim, šira upotreba električne energije dovela je do razvoja električnih tramvaja. Njihovi kablovi sa visokim naponom su ometali tadašnje telefonske linije. Zbog toga je Aleksandar Grejem Bel 1881. godine došao na ideju da žice uprede paricom kako bi se izbegle elektromagnetne smetnje iz spoljašnjih izvora.

Na Belovom principu stvoreni su današnji mrežni, tj. UTP (Unshielded twisted pair) kablovi. U pitanju je vrsta TP kabla koji se sastoji od upredenih parica bez dodatnog omotača oko njih.

Zašto su mrežni kablovi kancelarijski materijal neophodan svakoj kancelariji?

Iako živimo u modernom dobu kada mnoge uređaje možemo međusobno povezati beskontaktno, mrežni kablovi i dalje igraju važnu ulogu u tehnici.

Koriste se, pre svega, za povezivanje modema sa izvorom za internet. Obično se nalaze na kratkim i srednjim rastojanjima u mreži, jer su dosta povoljniji od optičkih kablova, a sasvim zadovoljavajućih perfomansi za ovu namenu.

Mrezni kablovi

Nemojte da zaboravite da svaka kancelarija i dalje ima fiksne telefone. Samim tim su i UTP kablovi neophodni za povezivanje u telefonskim sistemima. Pri čemu se najčešće primenjuje UTP sa 25 parica u skladu sa 25-pair color code standardom koji je razvijen od strane AT&T Corporation.

Mrežni kablovi se sreću i kod povezivanja kamera video nadzora sa video sistemom. Zatim za POS sisteme, kao i mnoge druge savremene uređaje.

Kategorije mrežnih kablova

Kako su napredovali uređaji tako su se i UTP kablovi menjali, dobijajući poboljšane verzije. Prema perfomansama dele se u 5 kategorija.

Mrežni kablovi kategorije 5 su najrasprostranjeniji. Oni čine najveći deo svetske mrežne infrastrukture. Samim tim su i najpoznatija vrsta. Mogu bez problema da prenose 100 Mbp/s na udaljenosti od 100 m.

Poboljšanu verziju predstavlja kategorija 5e. Za razliku od klasičnih 5 UTP kablova, koji sadrže 2 para bakarnih žica, ova vrsta ima duplo više. Na taj način je obezbeđen siguran prenos podataka bez buke. Takođe, unapređena je brzina, tako da oni mogu da prenose 350 Mbp/s na dužini većoj od 100 m.

U kategoriju 6 spadaju kablovi sa žicama debljeg kalibra zahvaljujući kojim su postignute ne samo bolje perfomanse, već i veća zaštita u pogledu šuma i stabilnosti signala. Ovi kablovi prenose do 1000 Mbp/s na 100 m. Ukoliko se koriste na relaciji manjoj od 50 m brzina prenose može biti veća.

Ipak, za veću brzinu tu su mrežni kablovi kategorije 6e koji dozvoljava protok od 10 gigabajta u sekundi na dužini do 100 m. Dok najviši nivo kvaliteta donosi kategorija 6a.

UTP kablovi kategorije 6a imaju iste karakteristike kao oni koji pripadaju 6e grupi. Što znači da je ista brzina prenosa podataka u sekundi pri istoj dužina kabla, ali je eliminisan šum prilikom rada, koji je u izvesnoj meri prisutan kod svih prethodnih kategorija.

Mrezni kablovi

Mrežne kablove, kao i raznovrsne USB hub-ove, tastature, miševe i drugi kompjuterski potrošni materijal, možete pronaći u bogatoj ponudi kompanije Kairos Birooprema.

Slični blogovi

Ostavite odgovor