Ostale vesti

Najbitnije poslovne knjige

Najbitnije poslovne knjige

Najbitnije poslovne knjige čine obavezni kancelarijski pribor svakog preduzeća, bez obzira na delatnost i veličinu.

Za pokretanje novog posla, ali i dalji uspeh u poslovanju nije dovoljno imati samo dobru ideju. Tim zaposlenih, takođe, igra važnu ulogu. Zapravo, od njihove motivisanosti i stručnosti zavisi da li će sve obaveze biti obavljene ne samo pravilno, već i na vreme.

Ipak, ne treba zaboraviti i niz drugih faktora koji imaju indirektni uticaj na ostvarivanje dobiti, pa i napredovanje preduzeća. Upravo je kvalitetan kancelarijski materijal jedan od njih. Tu spada mnoštvo, naizgled, neprimetnih sitnica koje pomažu u organizovanju i vođenju svakodnevnih zadataka. A da bi poslovanje bilo efikasno, svaka promena mora biti zabeležena u poslovnim knjigama. Na taj način se postiže jasni uvid u poslovno stanje. Ne čudi što se prodaja kancelarijskog materijala velikim delom zasniva na njima.

Imajući u vidu koliki značaj imaju, kompanija Kairos Birooprema vam otkriva koje su najbitnije poslovne knjige.

Najbitnije poslovne knjige za evidentiranje dokumenata

Ugovori, rešenja, zapisnici, izveštaji, žalbe, potvrde, uverenja – samo su neka od dokumenata sa kojima se radnici susreću svakog radnog dana. Kako cirkuliše veliki broj njih neophodno ih je zavesti, organizovati i klasifikovati na jednom mestu. Zbog toga delovodnik spada u najbitnije poslovne knjige.

Najbitnije poslovne knjige

U njemu se nalazi sva dokumentacija koja dolazi iz spoljašnjih izvora, poput banaka, državnih organa, saradnika… Takođe, on obuhvata i internu dokumentaciju koju samo preduzeće kreira u svojim organizacionim jedinicama, ali i na nivou celine.

Dokumenta se u delovodnik unose po datumu, odnosno hronološkim redom. Zatim se beleži o kojoj je vrsti dokumenta reč i njegov kratak opis. Slede podaci o primaocu ili pošiljaocu, kao i način dostave – mailom, poštom, putem fax mašine

Najbitnije poslovne knjige za vođenje računa

Knjiga izdatih računa i knjiga primljenih računa predstavljaju dokumente koje sadrže izdate, tj. primljene račune u određenom periodu. Na osnovu njih vrši se obračun PDV. Što znači da je svaki poreski obveznik dužan da vodi ove knjige za svaki obračunski period.

Forma, kao i način popunjavanja utvrđeni su Pravilnikom o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije PDV.

Kod unosa podataka mora se voditi računa o nekoliko stvari. Pre svega, za knjigu primljenih računa trebate obratiti pažnju da li račun sadrži sve podatke propisane Zakonom. Jedino na taj način ostvarujete pravo na odbitak prethodnog poreza.

Važan je i datum na računu, jer on mora da bude u skladu sa PDV-om i datumom prijema robe.

Najvažnije knjige za trgovine

Prema Zakonu svi maloprodajni objekti koji vrše naplatu preko fiskalne kase moraju da imaju evidenciju dnevnih izveštaja. Oni se zavode u tzv. EDI knjigu na kraju radnog vremena tako što se unosi datum formiranja izveštaja, broj sastavljenih obrazaca, broj izdatih fiskalnih računa, kao i broj računa koji su izdati za bezgotovinsko plaćanje.

Najbitnije poslovne knjige

Za razliku od EDI, KEP knjigu moraju da vode i veleprodaje. U nju se evidentiraju podaci o nabavci, prodaji, prodajnoj ceni i isporuci robe. Ukoliko postoji više objekata za svaki se popunjava posebna knjiga. Da bi na kraju poslovne godine, kada se izvrši popis, stanje u svakoj od njih moralo da odgovara stvarnom stanju robe u prodavnicama.

Najbitnije poslovne knjige za trgovine, kao i razne obrasce možete pronaći u bogatoj ponudi kompanije Kairos Birooprema.

Slični blogovi

Ostavite odgovor